EDUCACIÓ
RESPECTE
JOC
MADURESA
CONEIXEMENT
ESFORÇ
SEGURETAT
FUTUR
L’Associació Educativa Joggi Dalmar es crea l’any 2003 a Castelldefels. Els nostres orígens es remonten al 1986, a la ja desapareguda Associació Educativa Trencaclosques (1986-2003). Treballem a escoles de Barcelona i rodalies, oferint serveis de menjadors, acollida, activitats extraescolars i Casals d’estiu. Hem treballat i treballem amb:
Els nostres principis pedagògics reposen sobre tres criteris fonamentals: Qualitat Una bona educació requereix: ambient idoni, relació respectuosa, transmissió de continguts de qualitat en progressiva dificultat, coherència entre idees i actes, claredat, esforç, exigència i exemplaritat. Senzillesa El joc és un mitjà idoni per a la comunicació, l’aprenentatge i l’accés a la maduresa. Fiabilitat Tota metodologia educativa necessita actualitzar-se regularment per no perdre vigor. Aquest treball ha de realitzar-se amb l’experiència com a base - excloent les modes, sempre passatgeres - i amb entusiasme, coneixement i rigor.
EDUCAR
Hàbits que harmonitzin l’individu amb el col·lectiu humà i el seu l’entorn. Actituds i comportaments acords amb una Societat intel·ligent. El treball com a mitjà d’identificació i reconeixement en la Comunitat a la qual hom pertany. El gust per la qualitat, l’esforç i el bon humor. La passió pel coneixement i la crítica. Valors com: la humilitat, la constància, l’altruisme i la solidaritat. El joc com apropament a la maduresa.
OBTENIR
Persones lliure pensadores i responsables dels seus actes. Individus orgullosos de pertànyer a la raça humana. Nens i nenes que riguin, plorin i sentin el reconeixement dels seus congèneres. Una comunitat que senti la llibertat i els drets com a fruits del deure acomplit i, per tant, com a tresors intocables.
Eduquem mitjançant el joc, el gaudi de la natura, i el respecte a l’entorn i les persones. Proposem activitats que resultin atractives a ulls d’infants i joves, així com a objectivament profitoses. Fem viure l’aventura en 1ª persona, així com el bany diari a la piscina. Mireu la nostra web del Casal per més informació.  
Eduquem hàbits de neteja, higiene, varietat alimentícia, ordre i responsabilitat. Organitzem activitats segons les característiques del centre, el grup i l’entorn. Mireu el nostre projecte per més informació.  
Posem a la vostra disposició un llistat actualitzat d’activitats interesants, lúdiques, educatives i formatives, amb l’objectiu principal d’oferir coneixements que complementin l’educació lectiva. Mireu el nostre projecte per més informació.  
Organitzem viatges fi de curs (recerca de lloc, contractació de monitors, proposta d’activitats...), servei d’acollida personalitzat, i proporcionem  monitors especialitzats per a tot tipus de serveis a les escoles. Mireu el nostre projecte per més informació.  
El nostre treball s’estructura en quatre passos: Visita prèvia d’un coordinador Un representant de l’associació recull les vostres propostes i prepara un projecte que, posteriorment, presenta per a la seva aprovació. Elaboració de proposta Aquest projecte es fa en base al volum y tipus d’activitats que el centre escolar desitja, adaptant-se a la   realitat i característiques del grup al que va dirigit. Seguiment exhaustiu Realitzem una labor de control y seguiment a través de: la presència del coordinador en el centre, reunions periòdiques amb l’equip de treball i, ocasionalment, entrevistes amb alumnes i  famílies. Presentació de resultats Valoracions trimestrals; Valoració general de cada monitor i/o especialista a final de curs; Informes individuals dels alumnes; Memòria general del curs.
El Diccionari
Ens agrada contemplar l'educació com un arbre, les quals branques són els docents sostinguts per la societat sencera. Un arbre les quals fulles brillen de coneixements, informacions i esperit crític, i els fruits del qual són persones conscients i cultes, éssers orgullosos de pertànyer a una societat amb valors arrelats i hàbits savis. Un arbre responsable amb tots els seus habitants, rigorós en el respecte i amant del be comú. Una planta de tronc sòlid, amb arrels nodrides per la suor de l'esforç, i aferrades al millor del nostre passat. Un ens que brinda la seva copa al futur, sense por a llenyataires ni piròmans. Aquí va el nostre diccionari educatiu, els objectius principals del qual són: 1. Fomentar el debat, amb l'educació com a eix. 2. Gaudir. 3. Convidar a la participació de qui vulgui aportar, ja sigui una nova acepció, ja una observació, correcció, o proposta sobre les paraules exposades. Una última observació: no som lingüistes, per la qual cosa agrairem enormement les correccions pertinents. També admetem noves paraules i accepcions. Tan sols cal remetre-les al nostre email. Tant de bo que algun dia aconseguim una obra de la qual sentir-nos orgullosos. Bona lectura. Clica per baixar-t'ho.
A la conquesta del pendó
Aquest és el nostre joc emblemàtic. Inspirat en el Estratego per a tauler, ho practiquem des de temps immemorials i, encara avui dia, segueix sofrint canvis i transformacions. Quants més sigueu, més divertit. Clicar per baixar-ho.
Fotos d’altres anys
Vídeo 2014
Cartell 2014
Associació Educativa Joggi Dalmar